Dla kogo jest beta alanina?

beta alaninaBeta alanina jest uznawana za jeden z bardziej skutecznych suplementów diety dla sportowców i jest to jak najbardziej słuszne, gdyż faktycznie jest ona bardzo skuteczna w usuwaniu skutków zmęczenia, w usuwaniu skutków działania kwasu mlekowego w ludzkich mięśniach. Mówiąc o działaniu beta alaniny, chcemy w sposób szczególny zapytać o to, dla kogo jest ona przeznaczona, kto w sposób szczególny powinien z niej korzystać? Continue reading

Kurs na trenera

treningKursy na trenerów personalnych cieszą się współcześnie dosyć dużym wzięciem, ale nic w tym dziwnego, gdyż współcześni ludzie wyrażają większe chęci na bardziej aktywny tryb życia, stawiają sobie określone cele związane z własnym ciałem. Sami często nie są w stanie osiągnąć określonych celów i dlatego zwracają się do trenerów osobistych. Dlatego też zawód trenera personalnego cieszy się takim zainteresowaniem. Continue reading

Ważna część specjalistyczna

treningW każdym kursie na trenera personalnego możemy wyróżnić dwie zasadnicze części. Pierwsza z nich to część teoretyczna, ale na pewno znacznie bardziej ważna i znacznie bardziej inspirująca jest część praktyczna, część specjalistyczna. W tej części możemy wyróżnić takie elementy jak ćwiczenia i warsztaty, możemy wyróżnić taką część jak samokształcenie oraz taką część jak praktyki instruktorskie. Continue reading