Długotrwale, bezpiecznie

sportOsoby przyjmujące kreatynę, wspomagające się w swoich codziennych treningach kreatyną mogą zadawać sobie pytanie czy istnieje jakaś granica, poza którą suplementacja kreatyną nie będzie skuteczna, a może nawet nie będzie bezpieczna? Należy uspokoić wszystkich, którzy w tym względzie mają jakiekolwiek obawy. Kreatynę można z powodzeniem przyjmować przez długi czas, a nawet można powiedzieć, że kreatynę wolno przyjmować bez żadnych ograniczeń czasowych. Tyle, ile potrzebujemy, jak długo budujemy masę mięśniową, możemy stosować kreatynę bez obaw o wystąpienie jakichkolwiek skutków ubocznych. Nie nastąpi żadne nasycenie, nie nastąpi brak efektów działania. Oczywiście ważnym aspektem jest to, aby jednocześnie stosować również właściwą dietę oraz aby nie przerywać naszych treningów, ponieważ te elementy są kluczowe dla uzyskiwania bardzo dobrych, oczekiwanych przez nas rezultatów treningowych.

Bookmark the permalink.

Comments are closed