Ważna część specjalistyczna

treningW każdym kursie na trenera personalnego możemy wyróżnić dwie zasadnicze części. Pierwsza z nich to część teoretyczna, ale na pewno znacznie bardziej ważna i znacznie bardziej inspirująca jest część praktyczna, część specjalistyczna. W tej części możemy wyróżnić takie elementy jak ćwiczenia i warsztaty, możemy wyróżnić taką część jak samokształcenie oraz taką część jak praktyki instruktorskie. O ile w części teoretycznej możemy mówić o chłonięciu pewnej wiedzy, o tyle w części specjalistycznej możemy mówić o pewnej próbie, o pewnej weryfikacji naszych umiejętności, naszych preferencji do zawodu trenera osobistego. De facto nawet w kursie trenerskim możemy pominąć część teoretyczną, ale jeśli mówimy o części praktycznej, to jej na pewno nie możemy już pominąć i jest ona czymś niezastąpionym. Każdy uczestnik takiego kursu musi opanować pewne schematy, pewne działania, pewne bardzo ważne kwestie.

http://treningbrzucha.wroclaw.pl/osoby-znane-inspiruja/

Bookmark the permalink.

Comments are closed